Darangen Finder for you to find

Regjeringen

related results about 5,280,000.

regjering – Store norske leksikon

Regjering er den øverste og utøvende myndighet i et land. Ifølge maktfordelingsprinsippet utgjør regjeringen og statsoverhodet, den første og utøvende makt.
https://snl.no/regjering

regjeringen – Store norske leksikon

Regjeringen er navnet på Norges utøvende myndighet. Regjeringen har ansvar for å iverksette de beslutningene som Stortinget fatter. Den har også det politiske ...
https://snl.no/regjeringen

Regjeringen - stortinget.no

Stortinget Postboks 1700 Sentrum 0026 Oslo [email protected] Sentralbord: 23 31 30 50. Kontakt oss. Ansvarlig redaktør: Siv Nordrum Nettredaktør: Lars Henie ...
https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Regjeringen

Departementene - regjeringen.no

Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser.
https://www.regjeringen.no/no/dep/id933

NOU | regjeringen.no

Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser.
https://bak.regjeringen.no/langt-dokument.html

Forside | regjeringen.no

Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser.
http://bak.regjeringen.no

Regjering – Wikipedia

I noen stater er det eksempler på at bare en person forestod regjeringen, dvs. styrte landet. Se ogs ...
https://no.wikipedia.org/wiki/Regjering

Politiets nasjonale beredskapssenter – Justis- og ...

Regjeringen har besluttet at Politiets nasjonale beredskapssenter skal planlegges på Taraldrud i Ski kommune.
https://nettsteder.regjeringen.no/beredskapssenter

Forsiden - regjeringen.no

Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser.
https://regjeringen.no

Norges regjering – Wikipedia

Norges regjering er landets utøvende makt. Regjeringen ledes av statsministeren og har et antall statsråder som utnevnes av kongen som medlemmer.
https://no.wikipedia.org/wiki/Norges_regjering