Darangen Finder for you to find

Regjeringen

related results about 1,020,000.

Regjeringen - stortinget.no

Stortinget Postboks 1700 Sentrum 0026 Oslo [email protected] Sentralbord: 23 31 30 50. Kontakt oss. Ansvarlig redaktør: Siv Nordrum Nettredaktør: Lars Henie ...
https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Regjeringen

regjeringen – Store norske leksikon

Regjeringen er navnet på Norges utøvende myndighet. Regjeringen har ansvar for å iverksette de beslutningene som Stortinget fatter. Den har også det politiske ...
https://snl.no/regjeringen

Erna Solbergs regjering – Wikipedia

Regjeringen tiltrådte som følge av den borgerlige valgseieren ved stortingsvalget 2013. Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre fikk 96 mandater ...
https://no.wikipedia.org/wiki/Erna_Solbergs_regjering

Departementene - regjeringen.no

Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser.
https://www.regjeringen.no/no/dep/id933

eosmidlene.regjeringen.no - EØS-midlene 2014-21

EØS-midlene 2014-21 - Sammen om et grønt, konkurransedyktig og inkluderende Europa
http://eosmidlene.regjeringen.no

regjering – Store norske leksikon

Regjering er den øverste og utøvende myndighet i et land. Ifølge maktfordelingsprinsippet utgjør regjeringen og statsoverhodet, den første og utøvende makt.
https://snl.no/regjering

Forside | regjeringen.no

Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser.
http://bak.regjeringen.no

Frie inntekter 2018

Regjeringen.no. Ansvarlig for Kommunal- og moderniseringsdepartementets sider: Ansvarlig redaktør: Kjersti Bjørgo Nettredaktør: Ann Kristin Lindaas. Tlf. 22 24 90 90
https://frieinntekter.regjeringen.no/frie-inntekter-2018

Forsiden - regjeringen.no

Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser.
https://regjeringen.no

Norges regjering – Wikipedia

Norges regjering er landets utøvende makt. Regjeringen ledes av statsministeren og har et antall statsråder som utnevnes av kongen som medlemmer.
https://no.wikipedia.org/wiki/Norges_regjering