Darangen Finder for you to find

skatteklasse 2

related results about 28.

Skatteberegning 2017 - Smarte Penger

FORMUE: Person 1 : Person 2 : Netto formue : INNTEKTER: Lønn : Uføretrygd : Rente- og kapitalinntekter : Utbytte og aksjegevinst/ tap (utover skjermingsfradrag)
https://www.smartepenger.no/kalkulatorer/2801-skatteberegning-2017

Dine Penger

Dine Penger+ er digitalutgaven av Norges største magasin om privatøkonomi. Vi gir deg gode økonomiske råd om skatt, bolig, forbrukerrettigheter, sparing og pensjon.
http://www.dinepenger.no/nettmoter/spoer-dine-penger-ekspertene-om...

Vårt Land - vl.no

17.10.2017 · Sylvi Listhaug setter av to millioner kroner for å hjelpe mennesker som blir utsatt for sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap. Nyhet ...
https://www.vl.no

Skatteetaten - Formuesskatt

Formuesskatten er en skatt som utlignes på grunnlag av din nettoformue. Nettoformuen avgjør hvor mye formuesskatt som skal betales til kommune og stat...
http://www.skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/Formuesskatt/?ssy=2015

Søketrender på Kvasir

Se hva Norge søker etter. Søketrender på Kvasir med visuell framstilling av søkevolum for alle søkeord- og fraser siste uke, måned eller over flere år
http://www.kvasir.no/trend/trendlister/uke

Dette er de økonomiske fordelene med å være gift

Rundt 50.000 nordmenn gifter seg i år. Ser man bort fra det romantiske, kan det være flere fordeler med å være gift. Det gjelder både under ekteskapet, men også ...
http://www.pengenytt.no › Samliv

Nettavisen - Forsiden

- Vil fjerne skatteklasse 2 Mensa-medlem gjetter på IQ-en til Donald Trump Johan Reksten er død Bruker 230 milliarder kroner fra Oljefondet Siv Jensen øker ...
http://www.nettavisen.no/?section=1

Personfradrag – Wikipedia

Satser for personfradrag; Inntektsår : Klasse 1 : Klasse 2 2016 : 51 750 kr : 76 250 kr 2015 : 50 400 kr : 74 250 kr 2014 : 48 800 kr : 72 000 kr 2013
https://no.wikipedia.org/wiki/Personfradrag

Skatteetaten - Skatteklasser

Har du sjekket at du har fått riktig skatteklasse? Skattesystemet består av to skatteklasser for personlige skattytere, skatteklasse 1 og skatteklasse...
http://www.skatteetaten.no/no/.../Skattekort-og-forskuddsskatt/Skatteklasser

Hjem - Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Kvinne- og familieforbund driver et kontinuerlig arbeid for en bedre kvinne- og familiepolitikk. Vi er en landsomfattende organisasjon med medlemmer over hele ...
https://www.kvinnerogfamilie.no